Vi vektlegger personlig kontakt

 

Abacus Revisjon AS er et lokalt frittstående revisjonsselskap med kontor sentralt i Stavanger. Vi har over 20 års erfaring, og vår kundemasse omfatter små og mellomstore selskaper innenfor de fleste bransjer.

 
 

VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr tjenester innenfor felt som revisjon, regnskap, årsoppgjør, skatt- og avgiftsrådgivning. Vi leverer også regnskapstjenester, og er som regnskapsbyrå medlem av Regnskap Norge.

Les mer →

Ta kontakt

Våre ansatte gjør alltid det ytterste for å skape et godt tillitsforhold til våre kunder. Vi vektlegger personlig kontakt, og er opptatt av at våre tjenester utføres effektivt og med god faglig kvalitet.

Se her →