REVISJON

Dette er vår hovedtjeneste hvor formålet er å kvalitetsikre virksomhetens lovpålagte årlige regnskapsinformasjon. Gjennom våre revisjonsberetninger gir vi en uavhengig bekreftelse av årsregnskapets pålitelighet ovenfor eiere, ledelse og eksterne brukere. 
Revisjon av årsregnskapet sikrer kvalitet og tillit til selskapets årsregnskap.  


ÅRSOPPGJØR

Vi kan foreta kvalifisert hjelp til teknisk utarbeidelse av årsregnskapet inkludert ferdigstillelse av alle nødvendige skatteskjemaer.


RÅDGIVNING

Den spesialkompetanse revisorer har gjør oss til en naturlig samtalepartner på en rekke områder innen økonomi, skatt, avgift, økonomiske styringssystemer, regnskap, etablering av virksomhet m.v.

  • Regnskapsrutiner og internkontroll
  • Skatt- og avgiftsrådgivning
  • Etablering av ny virksomhet
  • Attestasjonstjenester

REGNSKAPSFØRING

Vi tilbyr regnskapsførertjenester og benytter siste versjon av regnskapsprogrammer, skanning, dokumenttolking, OCR, fakturering og lønnskjøring med mer. Vi er medlem av Regnskap Norge.